sjostadshaftet

Sjöstadshäftet var en satsning från näringslivet att stötta det lokala föreningslivet under pandemin.