Hos Malin-Medicinsk fotvård

5 %

Gäller samtliga strumpor från Medisox

5 %

Gäller vid 45 minuters fotvårdsbehandling